Varna - Praha, 3 osoby, jeden směr

1234567
vyberte cestu
Varna
BV 9:15BV 9:15BV 9:15BV 21:55
Ruse13:0013:0013:00|
MBV 14:15MBV 14:15MBV 14:15
Sofia|||5:52
BV 7:30
Bucuresti Nord17:1717:1717:17|
IRN 18:15IRN 18:15IRN 21:00
Vidin|||12:16
MBV 13:00
Craiova||0:3816:06
IRN 16:25
Arad4:424:429:020:40
IRN 1:27
Szolnok7:287:2811:273:33
IR 12:15
Budapest Keleti8:508:50|5:40
RJX 9:40 9:40
Budapest Nyugati|10:4013:34|
EC 11:30EC 15:30
Wien Hbf12:20||8:21
RJ 13:10RJ 9:10
Bratislava hl.st.|13:5817:58|
Brno hl.n.14:3915:3919:3910:39
Pardubice hl.n.16:1217:1221:1212:12
Praha hl.n.17:1318:1322:1113:11
Varna9:15BV
Ruse13:0014:15MBV
Bucuresti Nord17:1718:15IRN
Budapest Keleti8:509:40RJX
Wien Hbf12:2013:10RJ
Praha hl.n.17:13
12345672005 Kč
Varna9:15BV
Ruse13:0014:15MBV
Bucuresti Nord17:1718:15IRN
Budapest Keleti8:509:40
Budapest Nyugati10:4011:30EC
Praha hl.n.18:13
12345671868 Kč
Varna9:15BV
Ruse13:0014:15MBV
Bucuresti Nord17:1721:00IRN
Szolnok11:2712:15IR
Budapest Nyugati13:3415:30EC
Praha hl.n.22:11
12345671915 Kč
Varna21:55BV
Sofia5:527:30BV
Vidin12:1613:00MBV
Craiova16:0616:25IRN
Arad0:401:27IRN
Wien Hbf8:219:10RJ
Praha hl.n.13:11
12345672177 Kč