Thessaloniki - Praha, 2 osoby, jeden směr

1234560
vyberte cestu
Thessaloniki
IC 5:58IC 5:58IC 5:58
Strimon8:108:108:10
Taxi 9:00Taxi 9:00Taxi 9:00
Kulata10:0010:0010:00
MBV 10:50MBV 10:50MBV 10:50
Sofia14:2014:2014:20
BV 17:15BV 17:15BV 17:15
Vidin22:1522:1522:15
MBV 12:45MBV 12:45MBV 12:45
Craiova15:5115:5115:51
IR 17:24IRN 1:28IRN 1:28
Arad0:589:079:07
IR 1:20
Szolnok3:5311:2611:27
12:15
Budapest Keleti5:40|12:50
RJX 13:40
Wien Hbf8:21|16:21
RJ 9:10RJ 17:10
Budapest Nyugati|13:32|
EC 13:40
Bratislava hl.st.|16:06|
Brno hl.n.10:3817:3818:38
Praha hl.n.13:5120:4221:41
Thessaloniki5:58IC
Strimon8:109:00Taxi
Kulata10:0010:50MBV
Sofia14:2017:15BV
Vidin22:1512:45MBV
Craiova15:5117:24IR
Arad0:581:20IR
Wien Hbf8:219:10RJ
Praha hl.n.13:51
12345602238 Kč
Thessaloniki5:58IC
Strimon8:109:00Taxi
Kulata10:0010:50MBV
Sofia14:2017:15BV
Vidin22:1512:45MBV
Craiova15:511:28IRN
Szolnok11:2612:15
Budapest Nyugati13:3213:40EC
Praha hl.n.20:42
12345602063 Kč
Thessaloniki5:58IC
Strimon8:109:00Taxi
Kulata10:0010:50MBV
Sofia14:2017:15BV
Vidin22:1512:45MBV
Craiova15:511:28IRN
Budapest Keleti12:5013:40RJX
Wien Hbf16:2117:10RJ
Praha hl.n.21:41
12345602204 Kč