Praha - Sofia, 3 osoby, jeden směr

1234567
vyberte cestu
Praha hl.n.
EC 5:24EC 5:24RJ 6:24
Brno hl.n.8:228:229:22
Wien Hbf||10:49
RJX 11:40
Bratislava hl.st.9:579:57|
Budapest Nyugati12:2812:28|
IC 13:23 13:00
Budapest Keleti|14:0014:19
IC 15:10IC 15:10
Szolnok14:3716:3316:33
IC 16:33
Craiova4:364:364:36
R 8:15R 8:15R 8:15
Vidin11:2311:2311:23
BV 12:25BV 12:25BV 12:25
Sofia17:1717:1717:17
Praha hl.n.5:24EC
Budapest Nyugati12:2813:23IC
Szolnok14:3716:33IC
Craiova4:368:15R
Vidin11:2312:25BV
Sofia17:17
12345671388 Kč
Praha hl.n.5:24EC
Budapest Nyugati12:2813:00
Budapest Keleti14:0015:10IC
Craiova4:368:15R
Vidin11:2312:25BV
Sofia17:17
12345671354 Kč
Praha hl.n.6:24RJ
Wien Hbf10:4911:40RJX
Budapest Keleti14:1915:10IC
Craiova4:368:15R
Vidin11:2312:25BV
Sofia17:17
12345671549 Kč