Praha - Sofia, 2 osoby, jeden směr

1234567
vyberte cestu
Praha hl.n.
EC 5:12EC 6:56
Brno hl.n.8:2210:20
Bratislava hl.st.9:5711:57
Budapest Nyugati12:2014:20
IC 13:23Bus 14:31
Budapest Keleti|14:55
IC 15:10
Szolnok14:3716:33
IC 16:33
Craiova4:384:38
IR 8:15IR 8:15
Vidin11:2311:23
BV 12:25BV 12:25
Sofia17:1717:17
Praha hl.n.5:12EC
Budapest Nyugati12:2013:23IC
Szolnok14:3716:33IC
Craiova4:388:15IR
Vidin11:2312:25BV
Sofia17:17
12345671458 Kč
Praha hl.n.6:56EC
Budapest Nyugati14:2014:31Bus
Budapest Keleti14:5515:10IC
Craiova4:388:15IR
Vidin11:2312:25BV
Sofia17:17
12345671419 Kč